{{string}}


სახელი:
E-მაილი
ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
MUNICIPALITY OF KHARAGAULI
 • ა.ა.ი.პ ,,ხარაგაულის ცენტრალური ბიბლიოთეკა"

  დირექტორი : ნიკოლოზ მაჭავარიანი

  ტელ: 591 81 20 16

   

  ავტობიოგრაფია

   

  იკოლოზ მაჭავარიანი დაიბადა 1968 წლის 17 იანვარს. 1985 წელს დაამთავრა ხარაგაულის N1 საშუალო სკოლა.

  1986-88 წწ. გაიარა სამხედრო–სავალდებულო სამსახური. 1989-94წწ. სწავლობდა თბილისის სულხან–საბას სახელობის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ისტორიის სპაციალობაზე. 1985-98 წწ მუშობდა ზვარის, უბისის, ხიდრის, კიცხის, ხარაგაულის საშუალო სკოლებში ისტორიის მასწავლებლად.

  1998 წელს დაინიშნა ხარაგაულის რაიონის გამგეობაში გამგებლის მრჩევლად მმართველობის ადგლობრივ ორგანოებთან მუშაობის დარგში.

   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წლების განმავლობაში მუშაობდა ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებაში სპეციალისტად, გამგებლის მოადგილედ, პირველ მოადგილედ.

   2003-2006 წლებში იყო დაბის საკრებულოს დეპუტატი და საკრებულოს მდივანი.

   2010-2014წლებში არჩეულ იქნა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატად, იყო ფრაქცია ,,ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე.

   სხვადასხვა წლებში მუშაობდა ა(ა)იპ „ხარაგაულის ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ დირექტორის, ა(ა)იპ „ხარაგაულის ისტორიული მუზეუმის“ დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე.

   2014 წლის 12 სექტემბრიდან მუშაობს ა(ა)იპ „ხარაგაულის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში“ დირექტორად.

   ჰყავს    დედა – ცაგო შათირიშვილი, პენსიონერი

   მეუღლე – ქეთევან ჩაჩანიძე, პედაგოგი 

   შვილები – დავით მაჭავარიანი , ანა მაჭავარიანი 

   

  დირექტორის მოადგილე

   ნანა ლურსმანაშვილი 
  ტელ:593 73 17 59
  ელ.ფოსტა. nanalursmanashvili@yandex.ru

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში დასაქმებულია 42 თანამშრომელი

  ცენტრალური ბიბლიოთეკა:

  განყოფილებები

      

  სააბონემენტო განყოფილება                                  

  სამკითხველო დარბაზი

  გასცემს ლიტერატურას სახლში გატანით და ადგილზე მომსახურებით. ასრულებს ყველა პროცესს, რაც მკითხველის მომსახურებსთანაა დაკავშრებული. ინტერნეტწყაროების გამოყენება, ქსეროასლების გადაღება. აგრეთვე, ეწყობა  მასობრივი ღონისძიებები.

   აბონიმენტის განყოფილების გამგე         სამკითხველო დარბაზის გამგე

      ნანა ბელაში                                              მარინა ჩუბინიძე

    ტელ :551 10 88 20                                 ტელ :591 14 66 56

   

                    

   

   

           საინფორმაციოანალიტიკური განყოფილება

  მისი მიზანია საინფორმაციო–ბიბლიოგრაფიული ბაზის შექმნა და მკითხველისთვის მიწოდება. ცვლილებების მართვა და საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება, ინტენსიური პროფესიული დახმარება.

      

                        

               

                                განყოფილების გამგე:

                          ლენა გამეზარდაშვილი  ტელ: 579 02 02 48

                                                                        790 72-86-76

            

   

   

             დაკომპლექტება -დამუშავების განყოფილება

  მისი მიზანია, ფონდების ფორმირება, დაკომპლექტება და დამუშავება, კლასიფიაკაცია,

  ბიბლიოთეკის საცნობარო აპარატის სრულყოფა, ელექტრონული კატალოგების  შედგენა.

   

                           განყოფილების გამგე

   

                          საბავშვო განყოფილება

  ემსახურება ბავშვებს, ასაკობრივი ჯგუფებისა და ინტერესთა მიხედვით. ორგანიზებული მედიათეკა, ხელს უწყობს მკითხველთა შემეცნებით და კულტურულ-ესთეტიკურ განვითარებას. ბიბლიოთეკაში არის მკითხველთათვის განკუთვნილი კომპიუტერული ტექნოლიები. აგრეთვე ,ტარდება საბავშვო ღონისძიებები და ეწყობა პრეზენტაციები.

   

  ცენტრალური ბიბლიოთეკის საბავშო                     კომპიუტერული ტექნოლოგიების კაბინეტი

  განყოფილების გამგე

  სოფიო ლაცაბიძე -ტელ    555 76 60 37  

         

        

                                                    

            ცენტრალური ბიბლიოთეკის საბავშვო განყოფილება: 

   

  •  ჟუჟუნა კალანდაძე –– სპეციალისტი (მხატვარი)ტელ:555 76 22 65
  • ლია გველესიანი  ––სპეციალისტი (საქმეთა მმართველი) ტელ: 555 41 96 97 
  • ნათია მესხი  –– მთ.სპეციალისტი (მთ.ბუღალტერი) ტელ: 599 79 00 72
  • ლია დევდარიანი  –– წამ.სპეციალისტი (დარბაზის ბიბლიოთეკარი) ტელ : 593 53 36 08
  • ხათუნა კვირიკაშვილი  ––წამ.სპეციალისტი (აბონემენტის ბიბლიოთეკარი) ტელ: 557 73 33 80                            
  •  ნანი ბუხნიკაშვილი –– უფროსი სპეციალისტი (აბონემენტის ბიბლიოთეკარი) ტელ:558 60 65 07
  •  ნანა ბელაში–– უფროსი სპეციალისტი (აბონემენტის გამგე) ტელ :551 10 88 20
  • მაყვალა კიკნაძე  –– უფროსი სპეციალისტი (დაკომპლექტების თანამშრომელი) ტელ: 593 32 57 88
  •  ლიანა ვეფხვაძე –– უფროსი სპეციალისტი (დაკომპლექტების განყოფილების გამგე) ტელ:593 49 43 89
  • მარინა ჩუბინიძე  ––  უფროსი სპეციალისტი (სამკითხველო დარბაზის გამგე) ტელ :591 14 66 56
  •  რუსუდანი ფცქიალაძე –– უფროსი სპეციალისტი (ბიბლიოგრაფი) ტელ: 555 76 62 08
  • მანანა ლურსმანაშვილი  –– მთ.სპეციალისტი (მეთოდისტი) ტელ: 555 24 05 79
  •  ლენა გამეზარდაშვილი –– მთ.სპეციალისტი (საინფორმაციო–ანალიტიკური ცენტრის გამგე) ტელ:790  72 86 76
  • სოფიო ლაცაბიძე  –– უფროსი სპეციალისტი (საბავშვო ბიბლიოთეკის გამგე) ტელ: 555 76 60 37
  • მაკა ბუაჩიძე –– წამყვანი სპეციალისტი(საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი) ტელ:577 96 78 08
  • ლიკა კალანდაძე  –– წამყვანი სპეციალისტი(საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი) ტელ:571 82 74 47
  • ლალი ვეფხვაძე  ––წამყვანი სპეციალისტი(საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარი) ტელ: 558 72 12 24
  •  ლელა  ბანცაძე–– სპეციალისტი(დამლაგებელი) ტელ: 599 29 23 33
  •  დარეჯანი გლუნჩაძე––სპეციალისტი (დამლაგებელი) 


   ცენტრალური ბიბლიოთეკის პატარა ხარაგაული განყოფილება:

   

  • გულნარა ჭარბაძე –– ბიბლიოთეკარი .ტელ: 555 17 59 99
  • ქეთევან შარიქაძე  –– ბიბლიოთეკარი.ტელ: 555 51 18 80

   

                  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში შემავალი 20 სასოფლო განყოფილება:

   

  • ლაბაძე დალი –– სპეციალისტი       (ლაშის სასოფლო განყოფილების ბიბლიოთეკარი)          ტელ:591 19 04 10
  • ჩიკვაიძე იზოლდა –– სპეციალისტი ( ბაზალეთის სასოფლო განყოფილების ბიბლიოთეკარი)   ტელ: 595 72 85 72
  • ციცვიძე ცისანა –– სპეციალისტი     (სარგვეშის სასოფლო განყოფილების ბიბლიოთეკარი)     ტელ : 557 57 79 78
  • ჭუბაბრია მერი –– სპეციალისტი     (კიცხის სასოფლო განყოფილების ბიბლიოთეკარი)           ტელ:
  • ბერაძე ქეთევან –– სპეციალისტი    (ბორითის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 557 69 01 66
  • კურტანიძე ნანა –– სპეციალისტი    (ღორეშის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი ) ტელ: 591 21 79 03
  • ლურსმანაშვილი თინათინ –– სპეციალისტი (ვერტყვიჭალის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბობლიოთეკარი) ტელ: 592501562
  • ციცვიძე სოფიკო –– სპეციალისტი (ხევის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი ) ტელ: 790 14 24 10
  • მაღრაძე მანანა –– სპეციალისტი (ლეღვნის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი ) ტელ : 555 11 86 36
  • მაჭარაშვილი მადონა –– სპეციალისტი(მოლითის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 555 38 68 15
  • ჩიტაძე დოდო –– სპეციალისტი (ზვარის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 593 11 82 38
  • მაისურაძე ეთერი –– სპეციალისტი (ნადაბურის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 790 41 85 60
  • ჭანკოტაძე შორენა –– სპეციალისტი (წიფის  საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი ) ტელ: 599 61 29 93
  • ჩალაძე მარეხი –– სპეციალისტი (თეთრაწყაროს საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 551 11 78 83
  • ჩაჩანიძე ლიანა –– სპეციალისტი (ხიდრის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი ) ტელ : 790 71 25 93
  • გველესიანი ზოია –– სპეციალისტი (ფარცხნალის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 558 45 60 65
  • ჭინჭარაული ეკა ––სპეციალისტი (ვახანის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლოთეკარი ) ტელ: 598 93 68 21
  • ხიჯაკაძე ბელა –– სპეციალისტი (ვარძიის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ: 57797 74 82
  • არჯევანიძე ქეთო––სპეციალისტი (წყალაფორითის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ:595 14 61 02
  • ყრუაშვილი ლია –– სპეციალისტი (საღანძილის საბიბლიოთეკო განყოფილების ბიბლიოთეკარი) ტელ :595 48 15 70

   

   

  ვალუტის კურსი
  3.0840
  3.5130
  4.1992
  4.0371
 • ბიბლიოთეკის შესახებ
  Kharagauli.ge © ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი